Όνομα Κινητό Email
Πρόεδρος Χατζηκώστα Βάσω 6932375229 hatzikosta@gmail.com
Αντιπρόεδρος Αθανασοπούλου Κατερίνα 6977478966 athanasopoulou@modabagno.gr
Γ.Γραμματέας Χαχάμης Χρήστος 6932204265 chachsc@gmail.com
Ταμίας
Κοσμήτωρ
Μέλος
Μέλος Μούτσου Γεωργία 6994670533 gmoutsou@hotmail.com